POVPRAŠEVANJE – Financiranje stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila vprašanje glede financiranja stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka. In sicer:

  1. Zanimalo jih je  stališče občin pri financiranju stroška izdelave OPPN – kdaj ga financirajo občine same in kdaj ga morajo zasebni investitorji? Pravna podlaga glede tega?
  2. Zanimalo jih je tudi ali občine upoštevajo investitorjem stroške izdelave OPPN pri poračunu komunalnega prispevka oziroma ob sklenitvi pogodbe o opremljanju? Pravna podlaga?

Občine smo prosili za odzive do 19. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.