Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede financiranja varstva za otroke, ki morajo čakati na organiziran prevoz. 

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi zgornje navedbe šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev, ki ga opravljajo učitelji in teh ur jim ministrstvo ne plača.

Občino zanima na kakšen način imajo to urejeno občine s šolami. Ali jim plačujejo urne postavke in višina le te ali je to določen nek pavšalni znesek?

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: