Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki se srečuje s tematiko sistemskega financiranja društev in zveze prijateljev mladine.

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi ZJIMS in pravilnika o izvajanju ZJIMS ter občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino. Na javni razpis se javljajo tako društva, ki so mladinske organizacije po zakonu, organizacije za mlade in organizacije, ki zagotavljajo programe za predšolske in Oš otroke. Pri teh izstopajo društva in Zveza prijateljev mladine  – te je glede na ciljno skupino težko umestiti v mladinski sektor. Vendar pa ta društva izvajajo programe, ki so tudi generirani in usmerjeni s strani ZPM Slovenije. Do pred nekaj leti je občina članica financirala dejavnost ZPM v občini preko letne pogodbe, programe pa dodatno sofinancirala preko javnega razpisa. Vendar je bilo ugotovljeno neskladje z zakonodajo, zato so financiranje prenesli na že omenjen javni razpis. ZPM sedaj pridobi več kot polovico vseh razpoložljivih sredstev v razpisu in v neprivilegiran položaj postavlja ostale prijavitelje. Oblikovanje javnih pozivov le za programe zveze in društev prijateljev mladine je težko izvedljivo, saj tudi ostale organizacije delajo s predšolsko in Oš mladino.

Občino članico je zanimalo, kako druge občine rešujejo financiranje zveze in društev prijateljev mladine. Ali se občinam zdi potrebna sistemska ureditev financiranja in organiziranja ZPM (npr. kot pri Rdečem križu Slovenije) smiselna?

Odgovore najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: