Na sekretariatu SOS smo prejeli povpraševanje za druge občine članice na temo financiranja društev s področja kulture, športa in socialnih storitev v letu 2021. Opažajo namreč, da imajo društva ponovno težave pri izpeljavi prijavljenih programov in s tem posledično z upravičenostjo do sredstev po pogodbi, še posebej na področju kulture.

Občino članico zanima, kako druge občine postopate v letošnjem letu v zadevi nakazovanja sredstev društvom.

Vaše odgovore prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7. 12. 2021.