Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju praktičnih informacij s strani občin glede gospodarjenja z gozdovi. In sicer je občino zanimalo kako imajo to zadevo urejeno občine, ki imajo v lasti gozd.

Občino je zanimalo ali same gospodarijo z gozdom, ali dajejo gozd v najem ali na kakšen drug način v upravljanje nekomu, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami. Občina ima v lasti gozdove, za katere so s strani Zavoda za gozdove dobili odločbe o sanitarni sečnji ter nekaj odločb za posek gozdnega roba, saj se je le ta razširil do hiš in ogrožal njihovo varnost. Največji problem vidijo v tem, da nimajo strokovnega kadra, ki bi znal gospodariti z gozdom, problem je pri cenitvi lesa ter tudi njegovi količini.
Občino je zanimalo torej, kako občine gospodarijo s svojimi gozdovi?
Ali imajo letne pogodbe z  izvajalci za sečnjo ter spravilo lesa?
Kakšne izkušnje imajo z revirnimi gozdarji ter Zavodom za gozdove?
Kako imajo urejeno odprodajo posekanega lesa?
Kdo jim opravlja cenitev lesa?

Prejete odgovore občin članic SOS si lahko preberete TUKAJ.