Dne 29. 10. 2021 je potekal 1. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet pri SOS. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo v okviru svojega dela iskala rešitve za povezovanje različnih vrst potniškega prometa ter ureditev odprtih vprašanj povezanih s tem področjem.
V okviru sestanka so udeleženci predstavili problematiko, na podlagi katere je delovna skupina nastala – neusklajeni vozni redi med posameznimi vrstami potniškega prometa, prazni avtobusi, visoki stroški šolskega prevoza in težave s povezavami na manj poseljenih območjih občin, itd..
Začrtano je bilo nadaljnje delovanje delovne skupine, za kar smo potrebovali nekaj informacij občin članic.
Zanimalo nas je:
1. Ali se v vaši občini srečujete s težavami pri potniških linijskih prevozih? Če DA, s kakšnimi?
2. Ali imate predloge/morebitne obstoječe rešitve za reševanje teh težav?

Občine smo prosili za odzive do 9. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.