[nova prostorska zakonodaja]

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022.

Občino zanima:
Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (ki je v usklajevanju) še vedno izdajali potrdila o namenski rabi!?

ZUreP-3 v prehodnih določbah namreč jasno določa, da se do uveljavitve novega Pravilnika o lokacijski informaciji še vedno uporablja Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur. List RS št. 35/04, 33/07, 61/17), kar seveda pomeni, da se lokacijske informacije do takrat še vedno izdajajo v enaki obliki kot do sedaj, ni pa povsem jasno, kako je s potrdili o namenski rabi.

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: