Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju podatkov občin glede izdaje soglasja občin k višji oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev. 

Občina je s strani Centra za socialno delo prejela zaprosilo za soglasje k višji oprostitvi plačila socialnovarstvene storitve. Do tega je prišlo, zaradi uveljavitve ZUPJS in ZSVarPre in se je tako varovancu bistveno znižal mesečni dohodek, saj ni več upravičen do varstvenega dodatka. Posledično, bi morali zavezanci za doplačilo institucionalnega varstva prispevati več. Zavezanci so do sedaj bili njegovi otroci. Eden izmed njih poskuša dokazati, da ni sposoben plačati več, ker imata z ženo kredite ter leasing. Zato se je Center za socialno delo obrnil na občino s vprašanjem ali da soglasje k višji oprostitvi, to posledično pomeni,  da bi občina morala doplačevati storitev.

Zanimalo nas je ali občine izdajate soglasja k višji oprostitvi plačila institucionalnega varstva?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: