Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izdaje soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto.

Občino članico je zanimalo ali občine izdajajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišejo pogoje pod katerimi se lahko gradi v varovalnem pasu in se lahko izvede cestni priključek, ali pred izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto preverjajo tudi lastništvo zemljišč, na katerih bi se naj izvajali posegi (priključek na cesto, varovalni pas) in kako ravnajo v primeru, če poda vlogo solastnik zemljišča, ki je predmet posega.

Vsem občinam, ki ste se odzvale na povpraševanje se zahvaljujemo. Prejete odgovore občin si lahko preberete tukaj