Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila novinarka z vprašanjem glede uvedbe projekta e-računov. Zanimalo jo je kakšen je odziv občin na uvedbo e-računov, ali je ta projekt povečal stroške poslovanja občin in za koliko ter kaj so morale občine storiti, da ste lahko začele z izdajo e-računov (nakup ustrezne opreme, koliko denarja je bilo treba zagotoviti v ta namen). V Sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo med občinami članicami SOS izvedli povpraševanje. Zbrane odgovore, prejete do 3.3.2015, lahko preberete tukaj