Občina članica se je na nas obrnila zaradi pomoči pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Zanima jih, kdo je zavezanec v primeru, ko se izvaja rušitev obstoječega objekta, novogradnja  pa se zgradi na drugi lokaciji, zraven objekta, ki se ruši (ali gre za novo priključitev na komunalno opremo, ali se povečuje neto tlorisna površina objekta).

Dodatno jih zanima, ali je investitor, ki izvaja rušitev obstoječega objekta in nato gradi nov objekt (rušitev in novogradnja), zavezanec zaradi nove priključitve na komunalno opremo ali pa je zavezanec zaradi tega, ker povečuje neto tlorisno površino objekta. Ali se objektu, ki se ruši, lahko spreminja neto tlorisna površina, ali pa gre za novo priključitev na komunalno opremo?

Odgovore komisije za gospodarske javne službe najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: