Na sekretariat SOS se je obrila občina članica, ki jo je zanimalo kako ostale občine izvajajo naslednji oddstavek: "Stanovanjski zakon v 3. Odstavku  104. člena določa »(3) Občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, lahko najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.«Občino je zanimalo, kako ostale občine izvajajo navedeni odstavek, če sploh ga in ali imajo za to sprejete kakšne posebne pravilnike oz. odloke oz. ali prepustijo odločanje o tem centrom za socialno delo, ki v izjemnih primerih dodeljuje materialno pomoč. Ob prijaznem sodelovanju občin člnicsmo sestavili odgovore, do katerih lahko dostopate s klikom tukaj.


Nazadnje posodobljeno: