Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem socialnovarstvenega programa ”javna kuhinja” obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Ali izvajate socialnovarstveni program ”javna kuhinja”?
  2. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z DA:

– Na kakšen način ste pristopili k izvajanju programa?

– Kdo izvaja program?

– Koliko znašajo stroški izvajanja programa?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 9. 12. 2021 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.