Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za prejem prakse občin glede izvajanja vpisa otrok v osnovno šolo, za namen podpore pri oblikovanju stališča.

In sicer je občino zanimalo:

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (v nadaljevanju: Uredba), v sedmem odstavku 6. člena določa, da lahko ustanovitelj šole najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šoli podrobnejše pogoje za izdajo soglasja za prepis.

Kot občino ustanoviteljico javnih zavodov na območju občine zanima praksa drugih občin, ali so zaradi večjega pojava prepisov med šolami znotraj občine, kar za posledico prinaša, da so otroci vključeni v drugo šolo, kot bi bili sicer, glede na šolski okoliš, ter na usip vpisa v okoliških šolah, zaradi tendence vpisa v večjo šolo, pristopili k regulaciji prepisov na način, kot to določa Uredba.

Občino je zanimalo na kakšen način ste občine določile podrobnejše pogoje in kakšni so ti pogoji (taksativna navedba pogojev).

Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: