Distribucija podatkov iz eTurizem na občine občinam ponudi možnost vpogleda v zbrana mesečna poročila. Z izbiro želenega meseca in leta se sname Excel preglednica s štirimi zavihki:

  1. Knjiga gostov
  2. Nočitve po oprostitvah
  3. Register nastanitvenih obratov
  4. Šifrant oprostitev

Kontrola števila nočitev iz podatkov seznama v zavihku »Knjiga gostov« poteka na način, da pri izračunu za tekoči mesec upoštevamo samo nočitve, ki spadajo v tekoči mesec. V vrstici gosta pa je zapisana informacija o celotnem obdobju bivanja gosta.

Primeri:

1. Prihod: 28.7.2018; Odhod: 4.8.2018 (1.8.2018)
Izračun: 1.8.2018 – 28.7.2018 = 4 nočitve (ostale »3« nočitve se bodo upoštevale v poročilu za avgust)
2. Prihod: 7.6.2018 (1.7.2018); Odhod 20.7.2018
Izračun: 20.7.2018 – 1.7.2018 = 19 nočitev (nočitve v juniju »24« pa so se obračunale že v juniju oz. se lahko v tekočem mesecu kot poračun za nazaj)
3. Prihod 2.7.2018; Odhod: ni podatka (31.7.2018)
Izračun: 31.7.2018 -2.7.2018 = 29 nočitev (v primeru da ni podatka o odhodu prevzamemo datum zadnjega v mesecu.)

Pri kontroli nočitev v zavihku »Nočitve po oprostitvah« pa je potrebno upoštevati poleg stolpcev z oprostitvami tudi vrednosti v stolpcih z delto (Δ), ki vsebujejo podatke sprememb, ki so bile javljene po datumu za vnos nočitev tekočega meseca (10. dan naslednjega meseca). V primeru da se taka vrednost pojavi je potrebno skupni vsoti nočitev po nastanitvenem obratu prišteti (Δ = pozitivna vrednost) ali odšteti (Δ = negativna vrednost)


Nazadnje posodobljeno: