Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s kategoriziranimi cestami, ki potekajo po zasebnih zemljiščih ter ali se tudi ostale občine srečujejo s to problematiko.

Občino je zanimalo:

  • Ali ste občine, ki se spopadate s tovrstno problematiko pripravile elaborat s katerim je določena dinamika za reševanje teh težav?
  • Po kakšni ceni za kvadratni meter ostale občine odkupujete zazidljiva in nezazidljiva zemljišča oziroma ali ste za odkupe zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste sprejele enotno ceno, ne glede na namembnost zemljišča?

Odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.