Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja občinam. Vljudno smo naprosili občine za pomoč.

Občina se spopada s sledečim problemom: Gre za projekt, kateri je iz strukturnih skladov v letu 2009 pridobil sredstva, v letu 2012 pa je bil opravljen pregled projekta s strani ministrstva. Podana je bila korekcija oz. plačilo neupravičenega dela v letu 2013. Knjiženje na 7-ico (znižanje prometa) se je izkazalo kot nepravilno, saj ZR-RE javlja blokado. Glede na navedeno naprošamo za mnenje oziroma izkušnje.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: