Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede kritja stroškov eko otokov. 

Odlok, ki v občini ureja ravnanje s komunalnimi odpadki, določa, da zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov z ekoloških otokov predstavlja vsebino javne službe, izvajalec javne službe pa je dolžan ekološke otoke tudi vzdrževati in čistiti. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na eko otokih se izvaja na celotnem območju občine in je obvezno za vse uporabnike iz gospodinjstev.

Vprašanje, ki se zastavlja občini je, kako naj se krijejo stroški, ki nastajajo z eko otoki: ali naj se financirajo iz cene storitve (in torej to plačajo uporabniki) ali pa naj se ti stroški krijejo posebej iz proračuna občine. Občino zanima, kako imajo to urejeno druge občine.

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: