Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede izkušenj občin in sicer glede lastništva gozdnih zemljišč in gozdnih cest in vzpostavitve grajenega javnega dobra lokalnega pomena na le-teh. Zato občine vljudno naprošamo za sodelovanje.

Občino članico zanima ali se je že katera izmed občin razglasila gozdno zemljišče za grajeno javno dobro lokalnega pomena oziroma ali se je pri tem srečevala s težavami?

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 17. junija 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.