Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice predvsem z vidika javnih del. V zvezi s tem smo zaprosili za povratne informacije.

Občino zanima, ali imajo občine izdelana merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelijo sofinanciranje?

Vprašanje je vezano na sestanek Skupnosti občin Slovenije z Zavodom za zaposlovanje, kjer je Zavod podal priporočilo, da bi občine potrebovale merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelijo sofinanciranje. 

Odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: