Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij v povezavi z nadzorom odloka o NUSZ.

Ministrstvo za okolje in prostor je uvedlo nadzor zakonitosti nad njihovim odlokom o NUSZ. Očita jim nekaj nepravilnosti. Določilo je rok, 31.3.2022, do katerega morajo te nepravilnosti odpraviti, v nasprotnem primeru bo Ministrstvo predlagalo Vladi RS, da prične postopek pred Ustavnim sodiščem RS. V občini skoraj nimajo pritožbenih postopkov glede odmernih odločb NUSZ, ki jih izdaja FURS.

Občino zanima:
Ali je Ustavno sodišče RS kateri občini že razveljavilo celoten odlok ali zgolj odpravilo posamezne določbe odloka?
Kakšne finančne posledice so bile (ali bi bile) za občino v primeru razveljavitve odloka oziroma odprave posameznih odločb s strani Ustavnega sodišča RS (npr. zahtevki zavezancev za nazaj glede plačila NUSZ)?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 


Nazadnje posodobljeno: