Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi izkušenj občin glede nakupa in uporabe električnega službenega vozila. Občina namreč načrtuje nakup novega električne vozila, ki bi ga poleg službenih poti (opravkov po občini) namenila tudi za brezplačen prevoz oseb naseljenih v odročnih krajih, starejših oseb , ipd.

Zato je občina prosila za informacije, kakšna je že ustaljena praksa drugod po občinah v Sloveniji:

  • Kako so izpeljali nakup električnega vozila (metoda nakupa, katero vozilo imajo v uporabi, kako so zadovoljni z uporabo)
  • Kakšne so prednosti in kakšne slabosti take uvedbe električnega vozila
  • Kakšen procent prihrankov so ugotovili (električno vozilo napram klasičnemu vozilu) na letni ravni.

Izkušnje občin si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: