Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano za ZDavNepr in postopke glede neprofitnih najemniških stanovanj: »Po sprejetju Zakona o davku na nepremičnine, ki je občinam naložil veliko finančno breme, spremljamo tolmačenja in druge aktivnosti vezane na novo sprejeto zakonodajo. Žal ob tem še nismo zasledili vprašanj ali odgovorov, vezanih na plačilo davka za neprofitna najemniška stanovanja. V predlogu ZDavNepr je bilo navedeno, da so plačniki davka najemniki neprofitnih stanovanj, po sprejemu pa so zavezanci za plačilo davka le najemniki denacionaliziranih stanovanj. Doslej so bili najemniki neprofitnih stanovanj zavezanci za plačilo NUSZ, sedaj pa je breme dajatev v celoti preloženo na občine. Želeli bi, da se plačevanje davka na nepremičnine ureja v največji meri enako za vse občine v Sloveniji in da tudi sami ravnamo enako kot ostale občine. Zanima nas, kaj so oz. kaj nameravajo druge občine ukreniti v zvezi s plačevanjem davka za neprofitna stanovanja v najemu in tudi za druge svoje nepremičnine, zato vas zaprošamo za pomoč pri odgovoru na zastavljena vprašanja.« Odgovore vam posredujemo tukaj.


Nazadnje posodobljeno: