Skupnost občin Slovenije je prejela povpraševanje občine članice vezano na vzpostavitev občinske javne blagajne. Vljudno smo naprosili občine članice, da nam posredujejo informacije.

Občino je zanimala pravna podlaga, na podlagi katere so občine, ki že imajo občinsko javno blagajno, ta sistem vpeljale (ali so sprejele kakšen splošen pravni akt- pravilnik, odlok?) in po določbah katerega predpisa so nato peljale postopek izbora izvajalca tega sistema (pod pogojem, da niso občine kar same nosilec izvajanja te dejavnosti).

Odgovore občin si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: