Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi s štipendijami, ki jih občine razpisujejo za študente in dijake, obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Ali vaša občina podeljuje občinske štipendije za dijake in študente?
  2. Ali podeljujete kakšno drugo obliko pomoči študentom in dijakom (npr. nagrade)?
  3. Ali je štipendija združljiva z državno, Zoisovo ali kadrovsko?
  4. Ali dodatno povrnete stroške prevozov dijakom in študentom? Ali pa stroške bivanja študentom?
  5. Kakšna priporočila imate glede štipendij oziroma drugih oblik pomoči?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 10. 12. 2021 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.