Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka čiščenja gozdov. 

V letošnjem letu je snegolom povzročil veliko škode po gozdovih na območju občine. Občina ima v lasti kar nekaj gozdnih površin, ki jih je potrebno počistiti.

Občino zanima ali se pospravljanje gozda smatra kot prodaja občinskega premičnega premoženja in mora biti vključena v letni program ali ne. Ali je potrebno izvesti zbiranje ponudb, ali se lahko sklene neposredna pogodba. V zvezi s tem občina naproša občine članice za posredovanje izkušenj, da bi pravilno izvedla postopek čiščenja gozdov.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: