Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki navaja, da jih je pristojna upravna enota pri dveh izdanih mnenjih skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti pozvala k njihovi dopolnitvi, tj. da naj mnenje dopolnijo v 8 dneh. Vlogo za prvo mnenje je občina prejela 30. 5. 2022 in mnenje izdala 6. 6. 2022. Vlogo za drugo mnenje je občina prejela že dosti prej in izdala mnenje 9. 5. 2022. Predmetni mnenji so izdali po Gradbenem zakonu, ki je veljal do vključno 31. maja 2022 in v vsem času njegove veljavnosti od 1. junija 2018 jih ista upravna enota ni pozvala k dopolnitvi mnenj skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti.

Iz zakonodaje namreč ni razumeti, da bi občine morale zaradi novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki se uporablja od 1. 6. 2022 dalje, popravljati mnenja skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti, izdana pred začetkom veljavnosti tega zakona ali izdana po njegovem začetku veljavnosti, če je bila vloga podana na pristojno občino pred 1. 6. 2022. Občina namreč vodi samostojni upravni postopek za izdajo mnenja iz lastne pristojnosti. Prav tako je Ministrstvo za okolje in prostor po njihovih informacijah na spletnem seminarju (op. a. Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu) povedalo, da naj upravne enote ne bi pošiljale občinam zahtev za dopolnitev teh mnenj za nazaj, ko se Gradbeni zakon (GZ-1) še ni  uporabljal. Gradbeni zakon (GZ-1) poleg tega v 8. točki 43. člena med drugim navaja, da podrobnejšo vsebino in obliko mnenja predpiše minister, pri čemer zaradi tega še neobstoječega predpisa ni jasno, kakšna naj bi bila sploh oblika mnenja oziroma njegova minimalna vsebina.

Občino zanima mnenje preostalih občin, kako naj pristopi k zadevi?

Zbir odgovorov sodelujočih občin najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: