Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede obračunavanja kilometrine. 

Občino članico SOS zanima, kako obračunavate kilometrino županom, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Na primer: župan se udeleži slovesne podelitve v sosednji občini ali otvoritve za kraj ali regijo pomembnega objekta, gre na svet zavoda ali svet regije, se udeleži sej svetov in odborov svoje občine.

Ali v teh primerih obračunavate kilometrino?

V kakšni višini obračunavate kilometrino?

Ali jo obračunavate skupaj z mesečnim nadomestilom, ki ga župan prejme in torej ustrezno obdavčite?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: