Skupnost občin Slovenije je prejela dopis glede obsega storitev in občinskih stroškov v primeru t.i. socialnih pokopov, kjer je zaprošeno za posredovanje podatkov.

V skladu z veljavno zakonodajo so občine zavezane za plačilo pogrebnih stroškov v primeru t.i. socialnih pokopov (pokop pokojnikov, ki nimajo svojcev ali pa v primerih, ko svojci pokojnikov niso sposobni kriti pogrebnih stroškov). Ugotovljeno je, da občine različno krijejo tovrstne storitve, upoštevaje krajevni način pokopa. Vsled temu imajo občine različno določen obseg in znesek plačil pogrebnih storitev socialnih pokopov.

Na osnovi navedenega smo občine članice SOS prosili za podatke o urejenosti tovrstne problematike v občinah, predvsem pa:

– Kakšen je obseg pogrebnih storitev, ki je v primeru socialnega pokopa pokrit iz občinskih stroškov ter, ali je določeno kaj so v tem primeru pogrebnih stroški?

– V kolikšni višini občine krijejo stroške pogreba?

Odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: