Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD.

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje podatkov o številu takšnih primerov, ko morajo lokalne skupnosti za zavezance, ki se premestijo iz socialnovarstvenih zavodov  v druge družine, skleniti pogodbo s centrom za socialno delo in (tretjo) osebo ali pa pogodbi, ki jo sklenejo z izvajalcem institucionalnega varstva iz javne mreže in (tretjo) osebo, ki izvaja storitev.

Zanimalo nas je:

Ali ste v vaši občini že morali skleniti pogodbo, kot navedeno zgoraj? Če DA, kolikokrat?

Povratna informacija bo MJU koristila za morebitne spremembe pravilnika, ki jih bo v nadaljevanju usklajevalo z MDDSZ z namenom zmanjševanja administrativnih ovir za občine.

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: