Občina članica se je na nas obrnila v vprašanjem v zvezi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( ZUPJS), ki v 5. odstavku 37. člena določa, da ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega proračuna, pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Občino članico je zanimalo, ali so občine podpisale izjave, s katero bi soglašale, da lahko Center za socialno delo odloča o višini plačila vrtca brez predhodnega mnenja, razen, če v postopku odloča na podlagi 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma odloča o nižjem plačilu, kot ga določa 24. člen tega zakona. Odgovore lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: