Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer primeri dobre prakse.

Naprosili smo za sledeče informacije:

-Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu z 30. členom ZSPDSLS ter

-Ali je že katera občina soc. podjetju/ iniciativi, s katero je imela že sklenjeno najemno pogodbo z neprofitno najemnino, iz tega najemnega razmerja prešla, po uveljavitvi tega člena zakona, na brezplačen najem.

Prejete odgovore si lahko preberete tukaj.