Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede oddaje v najem stavbnih zemljišč v kmetijske namene. 

Občino zanima ali v pogodbe pri oddaji (nezazidanih) stavnih zemljišč v kmetijske namene v najemne pogodbe vključujete določilo o obveznosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) , kot izhaja iz 49. člena uredbe o stvarnem premoženju države in sam. lokalnih skupnosti.

Občina bi za določen čas oddala v najem za kmetijske namene (košnja trave,…) zemljišče v površini 7282 m2, ki leži na območju stavbnih zemljišč. V primeru, da najemniku za površino zemljišča še zaračuna NUSZ, bi seveda ta dosegel veliko vrednost, za najemnika pa bi to predstavljalo enormne stroške, ki bi ga seveda odvrnile od najema.

Odgovor občine si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: