Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s prošnjo po posredovanju informacij. In sicer občina članica SOS je naprošala za informacije ali imajo občine v veljavi Odlok o avtotaksi prevozih.

Prejete odgovore si lahko preberete tukaj.