Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila z vprašanjem glede odmere komunalnega prispevka.

V odloku o komunalnem prispevku je določeno, da je neto tlorisna površina objekta seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Zanima jih ali je na podlagi tega pri odmeri komunalnega prispevka primerno upoštevati tudi površine pomožnih objektov kot so npr. garaže ali nadstrešnice (ali se upoštevajo pri izračunu neto tlorisne površine, ki se uporablja pri izračunu)?

Bi bilo potrebno glede na prej navedeno s posebno določbo v veljavnem odloku navesti, da se pri izračunu neto tlorisnih površin upošteva zgolj površina osnovnega stanovanjskega objekta, ne pa tudi površine pomožnih objektov, pri čemer se pomožni objekti ne upoštevajo le v primeru, da so v okvirih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (ne pa npr. nadstrešnice s precej večjimi površinami)?

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: