Naslovila nas je občina, ki jo zanima odmera komunalnega prispevka (KP) za novo in obstoječo komunalno opremo, in sicer vezana na ZUreP-3 in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP.  Zanima jo, kako ostale občine odmerjate KP v izpostavljenem primeru. Ali je pravilno, da so na občini v odmeri odločbe investitorju novogradnje na zaključenem območju poslovne cone zaračunali dva zneska, in sicer:

  • Znesek za novo komunalno opremo po sprejetem odloku za novo komunalno opremo in
  • Znesek za obstoječo komunalno opremo, izračunan na način po 31. členu Uredbe o programu opremljanja (na način z izračunavanjem razlik zneskov).

Odgovori so na voljo TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: