Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila za pomoč pri pridobitvi informacij glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov v letu 2013. V zvezi z navedeno tematiko je občino zanimalo:

1.Koliko sredstev so občine zagotovile javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za oglaševanje v letu 2013?

2.Kakšni so načini oglaševanja kulturnih prireditev in obveščanja zainteresirane javnosti s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov?  

3.V kolikor imajo občine kakšen inovativni pristop v smislu oglaševanja kulturnih prireditev, je prosila za navedbo.

4.Katera izmed oblik oglaševanja je po vašem mnenju dosegla največji učinek v smislu povečanja obiska ciljne publike v letu 2013?

5.Ali so javni zavodi in druge ustanove v letu 2013 sprejele kakšne ukrepe v zvezi z racionalizacijo sredstev namenjenih za oglaševanje?

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: