Na občino članico se je obračalo vedno več zasebnih tržnih ponudnikov z željo, da bi njihove ponudbe objavljali na uradni spletni strani občine (brezplačno). Občino članico je zanimalo ali druge občine oglašujejo ponudbe zasebnikov na svojih uradnih spletnih straneh in ali je ta storitev za podjetja plačljiva ali ne.

Občine članice Skupnosti občin Slovenije smo zaprosili za odgovore do srede, 3.8.2016. Pregled prispelih odgovorov do navedenega datuma se nahaja tukaj.