Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede olajšav v vrtcih. Občine smo vljudno naprosili, da nam posredujejo odgovore.

Občino zanima, kakšne olajšave dajejo druge občine staršem, ki imajo otroke vpisane v vrtce. Predvsem jo zanima odsotnosti otrok zaradi bolezni, kako so te olajšave opredeljene v vaših aktih, oziroma za kakšno obdobje odsotnosti otroka upoštevate olajšave in kolikšna je višina le teh. Kako rešujete primere večkratnih zaporednih odsotnosti zaradi bolezni otrok, z vmesnimi nekajdnevnimi prekinitvami oz. prisotnosti v vrtcu, kajti takšnih primerov je sedaj v zimskih mesecih kar precej.

Odgovore občin si lahko preberete sklep


Nazadnje posodobljeno: