Na občino se je obrnila gospodarska družba, ki ima svojo poslovno enoto v občini in tam tudi namerava širiti proizvodnjo, s tem pa povečati število delovnih mest. Gradili bodo nov proizvodni obrat. Sedaj se obračajo na njih in prosijo za oprostitev komunalnega prispevka z obrazložitvijo, da bi bila takšna poteza občine (oprostitev KP) vzpodbuda in pomoč gospodarstvu na tem lokalnem območju, še posebej v tem težkem ekonomsko gospodarskem času.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje določbe glede oprostitev plačila komunalnega prispevka v 226. in 227. členu.

V zvezi z navedenim je občino zanimalo:

  • Kako ste občine postopale v primeru prošenj gospodarskih družb glede oprostitev komunalnega prispevka, v zvezi z 227. členom ZUreP-2 (občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)?
  • Ali ste občine že implementirale določbe 227. člena ZUreP-2 v svoje odloke?
  • Ali občine izvajate kakšne posebne vzpodbude za podjetnike oz. gospodarske družbe v smislu oprostitev komunalnih prispevkov?

Prejete odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: