Na Skupnost občin Slovenije se je s vprašanjem glede organiziranosti krajevnih skupnosti in mestnih četrti v slovenskih občinah obrnila občina članica.

Občino zanima, koliko slovenskih občin ima krajevne skupnosti in mestne četrti organizirane kot samostojne pravne subjekte in kakšna je organiziranost KS in MČ, ki nimajo pravne subjektivitete, kakšni so njihovi organi, pristojnosti?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: