Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, po posredovanju vprašanja v zvezi z organiziranostjo krajevnih skupnosti. Občina ima namen reorganizirati delo – administrativno podporo krajevnim skupnostim, zato jih je zanimalo naslednje:

  1. Koliko krajevnih skupnosti imate v vaši občini?
  2. Ali imate izključno za delo na krajevnih skupnostih  zaposlenega javnega uslužbenca in če je odgovor da, koliko krajevnih skupnosti pokriva?
  3. Kakšne so delovne obveznosti na delovnem mestu koordinatorja za KS? Ali se udeležuje vseh svetov KS in pripravlja zapisnike sej, ali  posamezni sveti takšno delo organizirajo sami?
  4. Na kakšen način KS črpajo sredstva iz proračuna in kakšen nadzor nad porabo sredstev izvajate?
  5. Ali posamezne naročilnice podpisujejo predsedniki KS ali župani?

Prejete odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.