Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja občinam, in sicer glede kritja materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam.

V skladu z Zakonom o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/07) je občina dolžna kriti materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Glede na različne prakse v Sloveniji, nam prosim sporočite, katere od navedenih MS krije lokalna skupnost in kateri se krijejo iz državnega proračuna.

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.