Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede pobiranja parkirnine. Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da občina pobira parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost urejanja parkirišč v roku uredi tako, da vnese v občinski odlok dejavnost 52.100 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (po Standardni klasifikaciji dejavnosti).

Odgovori občin si lahko pogledate na tej povezavi.