Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede podpisa pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil registriranih v drugih državah EU – EUCARIS v povezavi s stroški, ki bodo nastali pri obravnavi tujcev.

Namreč Občine – občinska redarstva oz. mestna redarstva so v postopku sklepanja pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil, ki so storili določene prometne prekrške v RS z vozili registriranimi v drugih državah EU – EUCARIS, z Ministrstvom za infrastrukturo. S podpisom pogodbe se bodo občinam pojavili novi stroški kot so stroški prevoda potrebnih obrazcev, prejetih dopisov, zahtev za sodno varstvo, sodb in drugih pisanj v in iz različnih jezikov držav članic EU..

Občino je zanimalo stališče drugih občin glede podpisa teh pogodb, in sicer ali bodo občine kljub dodatnim stroškom, ki bodo nastali, podpisale predmetne pogodbe. Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: