Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov o stroških in številu uporabnikov v letu 2012 za socialno varstveno storitev-pomoč družini na domu.

Občino zanima natančneje VIŠINA STROŠKOV-POMOČ NA DOMU brez javnega delavca (v EUR), POVPREČNO ŠT. UPORABNIKOV V LETU 2012 in STROŠEK NA UPORABNIKA (v EUR).

Posredovane odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: