Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede poziva k poročanju o nadomestilu kot obliki državne pomoči. Občina je prosila za podajo informacij s strani občin članic SOS.

Na podlagi 4. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči je bilo potrebno do 15.3.2013 prvič poročati tudi o zneskih nadomestila, ki so bili lansko leto dodeljeni kot oblika državne pomoči izvajalcem storitev splošnega gospodarskega pomena na področjih oziroma območjih v pristojnosti občin.

V prilogi dopisa, ki ga je prejela občina s strani Ministrstva za finance-Sektor za spremljanje državnih pomoči, so priloženi sklepi Evropske komisije iz katerih je razvidno, da se med drugim prijavljajo tudi socialne storitve. Zanima nas ali je katera občina že priglasila sheme in individualna nadomestila za izvajanje SSGP na področjih oziroma območjih svojih pristojnosti za področje cene vrtca (po 3. členu pravilnika o plačilih staršev, starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok, razlika 20% pa se smatra po navodilih MF za državno pomoč) in za področje pomoči na domu. V kolikor je katera od občin to že prijavljala, prosimo za informacijo v tej zadevi.

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: