Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na Poročilo o izvedenih ukrepih občin glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač. Občine smo zaprosili za informacije glede na sledeče vprašanje.

Občino članico je zanimalo, kako bodo ravnale tiste občine, pri katerih doslej še ni bilo ugotovljenih nepravilnosti glede določitve, obračuna in izplačila plač v skladu z ZSPJS. Iz zahteve inšpektorata namreč izhaja, da naj bi te občine nemudoma preverile pravilnost določitve in izplačila plač za obdobje od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013 ter v roku 90 dni od prejema zahteve, ugotovitve posredovale na inšpektorat. Zanimalo nas je tudi ali bodo te občine same ugotavljale pravilnost določitve plač oz. ali bodo/so za to zaprosile npr. interne revizijske službe oz. koga drugega.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: