Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka omejitve dedovanja pri pokojnih občanih. 

Občino zanima na kakšen način občine članice vodijo postopek omejitve dedovanja pri pokojnih občanih, katerim so doplačevale institucionalno varstvo in niso imeli nepremičnega premoženja(posledično nimajo zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v Zemljiški knjigi) od obvestila o smrti naprej. Omenjeni občani imajo lahko določeno premoženje  (delnice, prihranke na TRR-ju, zadnjo pokojnino na ZPIZ-u), do katerih je upravičena občina.

Ste vabljeni na zapuščinsko obravnavo na podlagi smrtovnice?

Občina ima primere občanov, ki so v domu tudi desetletje. Ali izračunavate višino omejitve dedovanja za vsa leta, kljub temu, da je zapustil malo premoženja, saj se v naprej ne ve koliko ga je zapustil?

Ali imate prakso, da sodišče v postopku preveri koliko sredstev je na TRR in na ZPIZ-u ter vam predstavi višino premoženja ali občine samostojno preverjate kje vse ima še premoženje (delnice, več trr-jev), saj je občina imela primere, da zapuščinska razprava ni bila sklicana, ker pokojni ni imel premoženja, hkrati pa je imela informacijo za sredstva na TRR in ZPIZ-u?

Postopek dotične občine:

Ko občino obvestijo o smrti občana v domu, pridobi le ta mrliški list ter ga posreduje na banko, ki blokira račun.

Na upravno enoto posreduje podatke za sestavo smrtovnice v kateri navede, da bo podala predlog za omejitev dedovanja.

Na sodišče poda predlog za omejitev dedovanja z izračunom o višini sredstev namenjenih pokojnemu občanu.

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: