Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja glede postopka pridobivanja soglasja občinskega sveta. 

Občina naproša za kratek opis, kako občine izvajate postopek pridobivanja soglasja nadzornega organa občin (občinski svet) k spremembam pogodbe skladno s sedmim odstavkom 29. člena ZJN-2-UPB5?

Odgovora občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: